De gemeente Utrecht wil in de toekomst groenere schoolpleinen realiseren in de stad.

Groene schoolpleinen zouden bijdragen aan een groenere buurt. Ook kunnen de pleinen dan ingezet worden voor natuur- en milieueducatie.

Om de pleinen groener te maken, moet de gemeente eerst de verplichting tot verharding van een schoolplein uit een verordening schrappen. De gemeente is hierover in gesprek met schoolbesturen.

De Utrechtse schoolbesturen hebben een brief ontvangen met daarin diverse mogelijkheden voor bekostiging, inspiratie en tips voor beheer en onderhoud. Ook is de gemeente in gesprek met Utrecht Natuurlijk om inspiratiebijeenkomsten te organiseren voor geïnteresseerde scholen.