Alle fracties in de Utrechtse gemeenteraad zijn bezorgd over de financiële situatie bij RTV Utrecht. Er zou onrust zijn en het vertrouwen in directeur Paul van der Lugt zou inmiddels zijn opgezegd. De gemeenteraad is bezorgd, omdat RTV Utrecht wordt gesubsidieerd vanuit de gemeente.

Het Algemeen Dagblad (AD) schreef eind vorige week over de onrust bij RTV Utrecht en ook DUIC kreeg tips over grote financiële tekorten bij het medium. Toen dat werd besproken met de ondernemingsraad kon veel onduidelijkheid niet worden weggenomen.

Raadsleden van alle partijen in de Utrechtse gemeenteraad zijn nu bezorgd over de situatie bij het medium. Marijn de Pagter van de Utrechtse VVD diende de vragen in namens alle partijen. Zo willen de partijen opheldering over de eventuele verslechterde financiële situatie en of daar al over is gecommuniceerd – volgens subsidieregelingen moet dit namelijk wel gebeuren.

Licentie lokale omroep voor vijf jaar toegekend aan RTV Utrecht

Vorig jaar besloot de gemeenteraad de licentie voor lokale omroep weer voor vijf jaar toe te kennen aan RTV Utrecht. De Omroep Utrecht Stichting, een van de stichtingen van RTV Utrecht, werd verkozen boven de Lokale Omroep Utrecht Stichting (LOUS, een stichting gesteund door DUIC).

In het advies van een onafhankelijke commissie werd de meerjarenbegroting van de Omroep Utrecht Stichting 'realistisch' genoemd, mede vanwege de 'synergievoordelen van de samenwerkende lokale en regionale omroep'. Of de meerjarenbegroting op dit moment realistisch is, staat nu ter discussie. Het eindoordeel van de commissie was dat OUS op 3 van de 7 onderdelen beter scoorde dan LOUS, waaronder de onderbouwing van de financiële plannen.

De raadsleden willen weten of de slechte financiële situatie bij RTV Utrecht ook invloed heeft op Omroep Utrecht Stichting en of de lokale zenders van RTV Utrecht (Bingo FM en Ustad) wel kunnen voldoen aan de doelstellingen.

Vragen over topinkomens RTV Utrecht

Tot slot zijn er vragen gesteld over topinkomens bij RTV Utrecht. De organisatie is gebonden aan de Wet Normering Topinkomens (WNT), zoals elke organisatie die een groot deel van zijn inkomen uit subsidie ontvangt.

Sinds 1 januari 2018 moeten de instellingen deze gegevens openbaar publiceren voor minstens 7 jaar. RTV Utrecht doet dat op dit moment niet. Er zijn in afgelopen raadsperiodes al meerdere keren door diverse fracties vragen gesteld over topinkomens bij publieke instellingen en ook voor RTV Utrecht moet daar nu helderheid over komen.

In 2016 kwam directeur Paul van der Lugt nog onder vuur te liggen door een salaris van 163.739 euro per jaar.

RTV Utrecht ontvangt jaarlijks zo’n 640.000 euro subsidie van de gemeente Utrecht en krijgt nog eens 9,5 miljoen euro van het Rijk voor regionale journalistiek.