Het Muziekplein in Terwijde wordt na de zomer opnieuw ingericht. Op het plein komt meer ruimte voor groen, worden sporttoestellen geplaatst en komt er een jongerenplek.

In eerste instantie was er sprake van dat het plein bebouwd zou worden. Dit bleek echter niet haalbaar.

De gemeente heeft daarom besloten het plein opnieuw in te richten. Over tien jaar wordt opnieuw bekeken of er alsnog gebouwd gaat worden op het plein.

Bij de herinrichting komt er meer ruimte voor groen op het plein. Er worden onder andere gras en bomen geplaatst. Het Tiny Forest, dat in 2017 werd geplaatst voor schoolkinderen, zal blijven.

Voetbaldoelen en tribunes op plein

Op de plek waar eerst gebouwd zou gaan worden komt nu een activiteiten- en evenemententerrein. Er komen voetbaldoelen, baskets, speelelementen en tribunes van het buurtinitiatief The Outsiders.

Op deze plek kunnen ook evenementen als kermissen of circussen plaatsvinden.

Herinrichting dit najaar uitgevoerd

Naast het activiteitenterrein komt er een sportplek met toestellen, een jongerenplek met een huisje naar ontwerp van The Outsiders, en een speeltuin.

Buurtbewoners kunnen stemmen op welke speeltoestellen er komen. De herinrichting betekent wel dat de auto’s die nu op het plein parkeren straks ergens anders heen moeten. Volgens de planning wordt de herinrichting dit najaar uitgevoerd.