De gemeente, NS, ProRail en het Rijksvastgoedbedrijf gaan samen onderzoeken of de ruimtes boven en rondom het spoor in Utrecht beter kunnen worden gebruikt.

De verschillende partijen zijn van mening dat er kansen liggen in meer bouwen in het gebied rondom het spoor en zelfs boven het spoor bij Utrecht Centraal. De belangrijkste argumenten om de ruimte boven en rond het spoor te benutten zijn onder andere het vastlopende verkeer en meer ruimte voor bijzondere festiviteiten.

Er volgt een verkennend onderzoek, waarbij meerdere scenario’s worden onderzocht, waaronder verbindingen over het spoor en bouwen langs of boven het spoor. Het onderzoek kan eventueel ook aantonen dat het niet zinvol is om hierin te investeren.

Het verkennend onderzoek zal eind 2019 worden afgerond.