Het Rijk, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en vijftien gemeenten in de regio Utrecht gaan langdurig samenwerken om de woningbouwproductie te versnellen, de betaalbaarheid te vergroten en excessen aan te pakken. Dat staat in de Woondeal Regio Utrecht die maandag is ondertekend door minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en de deelnemende partners.

Ollongren trekt hier 2 miljoen euro voor uit.

Utrecht is één van de regio's met de grootste druk op de woningmarkt. "Een gezamenlijke en innovatieve aanpak is dan ook essentieel, voor zowel koers als bekostiging", vindt Kees Diepeveen, wethouder Wonen in de gemeente Utrecht. "Met de woondeal erkent de minister dat we dit alleen met elkaar kunnen oplossen. Om de mensen een eerlijkere kans op de woningmarkt te geven en een goede leefomgeving."

Voor de geplande 67.000 woningen zijn tot 2025 genoeg locaties in Utrecht en omgeving. Voor de periode tot 2040 zijn nog locaties nodig voor 37.000 tot 54.000 woningen. In de woondeal staat een overzicht van locaties waar de overheden zich samen inzetten om de bouw te versnellen.

Gespannen woningmarkt leidt tot hoge prijzen

De gespannen woningmarkt in Utrecht leidt volgens de gemeente onder meer tot excessieve huurprijzen, meer malafide verhuurders en een gebrekkige doorstroming. Om de huurstijging te controleren, gaan de bestuurlijke boetes die gemeenten kunnen opleggen bij overtreding van regels en woonfraude flink omhoog. De minister stelt 500.000 euro beschikbaar om de handhaving te verstevigen.

Daarnaast komen er wetswijzigingen waarmee gemeenten makkelijker grip krijgen op tijdelijke verhuur zoals vakantieverhuur.

Minister investeert ook in wijkvernieuwing

Naast handhaving, staan in de woondeal ook afspraken over wijkvernieuwing. Zo werken de gemeente Utrecht en de minister samen om de leefbaarheidsproblemen in Overvecht aan te pakken en te koppelen aan energietransitie, circulaire transitie, klimaatadaptatie en de wijkaanpak Samen voor Overvecht.

De minister draagt bovendien 4,7 miljoen bij aan de proeftuin aardgasvrije wijk Overvecht Noord.