D66 en de Partij voor de Dieren willen weten welke gevolgen de uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid heeft voor de verbreding van de A27 en de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).

De hoogste bestuursrechter zette eind vorige maand een streep door het programma van de overheid om stikstof in beschermde natuurgebieden terug te dringen.

De vergunningen voor de verbreding van zowel de A27 als de NRU zijn verleend op basis van het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Volgens Europese regels moeten projecten die leiden tot extra uitstoot van stikstof in kwetsbare natuurgebieden de uitstoot compenseren. De overheid maakte in 2015 een programma om hieraan te voldoen en legde dat vast in het PAS.

De Raad van State oordeelde eind vorige maand dat het programma niet deugt en dat het dus niet als basis voor vergunningen gebruikt mag worden. Het programma slaagt er volgens de hoogste bestuursrechter niet in om aan te tonen dat de hoeveelheid stikstof in kwetsbare natuurgebieden wordt teruggedrongen.

Overheid moet strenger stikstofbeleid voeren

Door de uitspraak moet de overheid een strenger stikstofbeleid voeren wat gevolgen heeft voor honderden projecten waaronder de verbreding van de A27 en de NRU.

D66 en de Partij voor de Dieren vragen het college nu om opheldering. Zij willen weten welke gevolgen de uitspraak heeft voor beide projecten.

Eind vorig jaar oordeelde het Europees Hof van Justitie al dat het PAS niet op alle punten voldoet aan de Europese richtlijnen en dat daardoor ook ten onrechte vergunningen worden uitgegeven. Nu oordeelt de Raad van State dus ook dat die vergunningen onwettig zijn.