De gemeente heeft ingestemd met de bouw van een nieuw pand van de International School Utrecht (ISU) aan de Cambridgelaan op het Utrechtse Science Park.

De ISU is momenteel gehuisvest in tijdelijke panden aan de Van Bijnkershoeklaan in Kanaleneiland.

"Ik ben blij met deze stap, omdat we één schoolgebouw willen realiseren voor honderden leerlingen die nu nog verspreid zijn over verschillende panden. Tegelijkertijd past een internationale school uitstekend in het Utrecht Science Park, waar nu ook al veel mensen van over de hele wereld werkzaam zijn", zegt wethouder Klaas Verschuure.

Het nieuwe schoolgebouw moet ruimte bieden aan ongeveer twaalfhonderd leerlingen. Ook komen er sportvoorzieningen in het pand.

Tweede helft 2019 wordt bestemmingsplan opgesteld

In de tweede helft van 2019 wordt het ontwerpbestemmingsplan voor het pand opgesteld. De bouw van de school start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021, waarna het nieuwe schoolgebouw het jaar daarop moet worden opgeleverd.

De ISU een school voor kinderen van ouders die ook in het buitenland werken. Wereldwijd volgen de leerlingen hetzelfde curriculum in het Engels. Hierdoor kunnen zij van land en school wisselen zonder een leerachterstand op te lopen.