De Universiteitsraad ziet geen aanleiding om studenten van de Hogeschool Utrecht weer toe te laten tot de bibliotheken tijdens tentamenperioden. De raad is blij met het beleid dat gevoerd wordt.

Sinds 2018 mogen alleen nog studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht tijdens tentamenperioden studeren in de bibliotheken van de onderwijsinstelling. Door de drukte die er dan heerst is er geen plaats voor studenten van de Hogeschool Utrecht.

De maatregel werd vorig jaar voor het eerst gebruikt omdat de druk te hoog zou zijn en het was volgens de universiteit een succes. Daarom wordt deze regel ook volgend studiejaar gehanteerd.

De Hogeschoolraad had echter gevraagd of de regel gestopt kon worden. Door een verbod zou communityvorming niet gestimuleerd worden en de regel zou er ook niet voor zorgen dat er ineens wel genoeg studieplekken zijn.

De Universiteitsraad heeft echter in een reactie laten weten dat zij blij zijn met de maatregel. De instellingen zouden namelijk zelf verantwoordelijk zijn voor voldoende studieplekken.