Archeologen hebben in Zuilen bijzondere vondsten gedaan. Er blijken al in de vroege middeleeuwen mensen in het gebied langs de Vecht te hebben gewoond.

Er zijn op de oever van de Vecht nederzettingen uit de zevende en achtste eeuw en uit de tiende tot en met de twaalfde eeuw gevonden. Dit is het eerste archeologische bewijs dat er al in de vroege middeleeuwen mensen in dit gebied langs de Vecht hebben gewoond.

In 1956 zijn bij de bouw van de wijk rond het Queeckhovenplein fundamenten van het dertiende-eeuwse klooster Mariëndaal gevonden. Omdat vermoed werd dat in 1956 niet alle resten van het klooster zijn opgegraven, is de vernieuwing van het riool dat destijds is aangelegd nauwlettend gevolgd.

De vele vondsten waaronder aardewerk, glas, metaal, leer, botten en zaden geven een beeld van het dagelijks leven in het klooster. Ook zijn mooi versierde vloertegels gevonden afkomstig uit de dertiende en veertiende eeuw tegelbakkerijen langs de Bemuurde Weerd.