Een onderzoek geleid door de Universiteit Utrecht naar bodemdaling heeft 5 miljoen euro gekregen. Het internationale onderzoek brengt veel verschillende disciplines samen.

Het zakken van het maaiveld en de ondergrond kan grote maatschappelijke gevolgen hebben. Verschillende disciplines zoals fysische geografie, biologie, civiele techniek en rechtsgeleerdheid slaan nu de handen ineen.

In Nederland zijn de effecten van bodemdaling al zichtbaar volgens de onderzoekers. Een groot onderzoeksteam heeft nu 5 miljoen euro gekregen om in de volle breedte te onderzoeken hoe Nederland het beste met de bodemdaling kan omgaan.

Bodemdaling heeft meerdere oorzaken, die samen de totale daling verklaren. Er wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe de huidige omgang met bodemdaling kan worden omgebogen als de schade te groot wordt.