Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht heeft voor het eerst kinderen met B-cel acute lymfatische leukemie behandeld met een innovatieve therapie. Daarbij werd gebruik gemaakt van de eigen cellen van de patiënt.

Bij de betreffende en zogenoemde CAR-T-behandeling worden cellen uit het bloed van het kind afgenomen, gefilterd, ingevroren en naar een laboratorium in New Jersey gevlogen. Vervolgens worden deze cellen in het laboratorium genetisch dusdanig veranderd dat ze de kankercellen herkennen aan het zogeheten CD19-eiwit en de kankercellen vernietigen.

De eerste patiënten, met acute lymfatische leukemie zijn intensief begeleid door een medisch team van het Prinses Máxima Centrum. Momenteel is de nieuwe therapie alleen een optie voor kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar met B-cel acute lymfatische leukemie, waarbij een reguliere behandeling niet aanslaat of bij wie de ziekte voor de tweede keer terugkomt.

Ook kinderen bij wie de acute lymfatische leukemie na beenmergtransplantatie terugkomt, kunnen in aanmerking komen voor de therapie met zogeheten CAR-T-cellen. Voor andere vormen van kinderkanker is deze immuuntherapie nog niet ver genoeg ontwikkeld.

Behandeling voor meerdere vormen van kinderkanker

De behandeling zal in de toekomst mogelijk beschikbaar worden voor veel meer vormen van kinderkanker.

Rob Pieters, medisch directeur van het Prinses Máxima Centrum en kinderoncoloog, zegt: "We zijn trots dat we vanuit het Prinses Máxima Centrum dergelijke innovatieve therapieën kunnen initiëren. Het is in essentie waarvoor ons kinderoncologisch centrum voor is opgericht."

Tweehonderd personen jaarlijks getroffen door ALL

Jaarlijks krijgen ongeveer tweehonderd mensen in Nederland acute lymfatische leukemie (ALL). In de meeste gevallen gaat het om kinderen van nul tot achttien jaar. Patiënten met deze zeldzame vorm van bloedkanker worden twee jaar lang behandeld met chemotherapie en soms beenmergtransplantatie.

De genezingskansen zijn de afgelopen veertig jaar aanzienlijk verbeterd, van minder dan 10 procent tot momenteel meer dan 80 procent. Sommige kinderen reageren echter niet goed op de eerste behandelingen of krijgen de ziekte terug, soms zelfs twee of drie keer. De vooruitzichten zijn dan vaak slecht. Voor deze patiënten is nu deze nieuwe therapie beschikbaar.