De gemeente gaat zes extra handhavers inzetten na de verschillende geweldsincidenten in Lombok de afgelopen tijd.

Er zijn veel zorgen over de geweldsincidenten, blijkt uit een spoeddebat donderdagmiddag in de gemeenteraad. De handhavers worden de komende weken ingezet.

Volgens oppositiepartijen VVD, Stadsbelang Utrecht, PVV en CDA, die het debat aanvroegen, is er een groeiend gevoel van onveiligheid in delen van de stad. De coalitiepartijen maken zich zorgen, maar spreken toch over losstaande incidenten.

De VVD vroeg in een motie om extra handhavers en werd hierin gesteund door SBU, SP, CDA, PVV, PvdA en PvdD. De burgemeester zei hiermee te kunnen leven en ook extra aandacht te gaan geven aan de herinrichting van de straat.

Discussie over incidenten

Queeny Rajkowski (VVD) sprak over "ontwrichtend geweld" in de wijk. Cees Bos (Stadsbelang Utrecht) sprak over "Italiaanse toestanden" in Utrecht.

De coalitiepartijen onder aanvoering van GroenLinks probeerden dit beeld te nuanceren. Volgens hen zou het gaan over ernstige maar op zichzelf staande incidenten. Maar alsnog maken ze zich zorgen over de criminaliteit.

Een motie van raadslid Bülent Isik (PvdA), die de burgemeester opdraagt om bij de rijksoverheid te gaan vragen om meer ondersteuning bij criminaliteitsbestrijding, werd door alle partijen gesteund. Ook de burgemeester was het hier mee eens.

Meer geld naar veiligheidsdiensten

Maar er is verdeeldheid over hoe de veiligheid kan worden verbeterd. De oppositie wil vooral meer geld naar de veiligheidsdiensten: het budget moet volgens hen evenredig met de stad meegroeien. De burgemeester gaat hierover in overleg.

Andere partijen onder aanvoering van GroenLinks vinden dat er eerst moet worden onderzocht wat de rol van de gemeente is in het vergroten van de veiligheid. De gemeente kan namelijk alleen extra boa’s inzetten. Extra personeel en geld voor de politie is een taak voor de rijksoverheid.

Volgens De Boer zijn deze boa’s niet in staat om in te grijpen bij de geweldsincidenten die de onveiligheid vergroten. Zonder onderzoek meer geld naar de veiligheidsinstanties is volgens De Boer niet zinvol. Ook zegt ze dat er haast moet worden gemaakt met de fysieke herinrichting van de Kanaalstraat.

Sluiting beschoten panden

De raadsfractie van DENK verwonderde zich erover dat de burgemeester de twee zaken die beschoten werden in Lombok heeft gesloten. Zei riepen op om de zaken niet te sluiten omdat er criminele activiteiten plaatsvinden waar zij misschien niks mee te maken hebben.

De burgemeester benadrukte dat hij de zaken niet zonder reden heeft gesloten.