De Rekenkamer Utrecht gaat onderzoek doen naar de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de stad. Hoewel het aantal geregistreerde misdrijven al jaren daalt, neemt de veiligheidsbeleving slechts licht af.

Een derde van de Utrechters voelt zich wel eens onveilig in de buurt. De gemeenteraad wilde daarom een onderzoek naar de veiligheid én de beleving daarvan. Belangrijke onderzoeksvraag is hoe de handhaving en besluitvorming van de politiek doorwerkt in de praktijk.

De centrale vraag is: "Hoe vult de gemeente Utrecht haar regierol met betrekking tot veiligheid en handhaving in de openbare ruimte in en in hoeverre zorgt dit voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering?"

Het resultaat van het onderzoek kan worden gebruikt om ontwikkelingen te signaleren, tussentijdse informatie te verbeteren en bijdragen aan toekomstig beleid. Eind dit jaar moet het rapport klaar zijn.