Op de Amsterdamsestraatweg gebeurden van 2015 tot en met 2018 verreweg de meeste verkeersongevallen in de gemeente Utrecht. In die periode waren er 155 ongelukken waarvan 45 met letsel. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door ICT-bureau VIA in opdracht van politie en verzekeraars.

Op de gedeelde tweede plek staat de Kaatstraat, de Stenen Brug, de Adelaarstraat, de Willem van Noortstraat en het Willem van Noortplein. Op deze straten – die in het verlengde van elkaar liggen – gebeurden van 2015 tot en met 2018 38 ongevallen waarvan 19 met letsel en één met dodelijke afloop.

Op plek drie staat de Biltstraat. Hier waren in de onderzochte periode 18 ongevallen waarvan 6 met letsel. Opvallend is dat het risico op een ongeval hoger is op de Biltstraat dan op de Amsterdamsestraatweg. Dit komt simpelweg omdat er veel meer verkeer over de Amsterdamsestraatweg rijdt.

In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen ongevallen en te hard rijden. De Amsterdamsestraatweg is volgens VIA de meest onveilige weg omdat er de meeste ongelukken gebeuren, maar qua snelheid scoort de straat volgens het onderzoek een stuk beter.

Op bijvoorbeeld de Maliesingel en de Wittevrouwensingel wordt relatief vaak te hard gereden. Om de snelheidsovertredingen in kaart te brengen heeft het onderzoeksbureau cijfers uit januari 2019 gebruikt. Er worden bij dit onderdeel geen absolute cijfers gegeven.