Een nieuwe boete dreigt voor Avirazorg, opererend als Pretoria Zorg. Vorige week kreeg de Utrechtse zorgaanbieder al een dwangsom opgelegd van 50.000 euro van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De situatie zou nu nog steeds niet zijn verbeterd.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Avirazorg dinsdag een nieuwe aanwijzing gegeven. Avirazorg moet de bestaande cliënten uiterlijk 3 juni overdragen aan een andere zorgaanbieder.

De inspectie beval Pretoria Zorg op 18 april geen cliënten meer aan te nemen tot de zorgkwaliteit "op orde is". Die kwaliteit zou namelijk nu te wensen overlaten.

De inspectie hoorde echter dat Pretoria Zorg onder een andere naam alsnog nieuwe cliënten binnenhaalde. Dat zou onder de naam Stichtse Zorg zijn gebeurd. De patiënten zouden zijn verpleegd door hetzelfde personeel en ook het adres was hetzelfde.

Inspectie eiste een overzicht van cliënten

De inspectie wilde daarom een actueel overzicht van cliënten en de zorgbehoefte van deze cliënten hebben. Omdat de zorgaanbieder niet aan deze eis voldeed, legde de inspectie vorige week maandag een dwangsom van 50.000 euro op.

"De inspectie heeft er – gelet op het volledige gebrek aan duidelijkheid en transparantie van de hiervoor genoemde zorgaanbieders naar de inspectie toe – geen enkel vertrouwen in dat alle cliënten op dit moment of op korte termijn zorg ontvangen dan wel goede zorg ontvangen, behorend bij hun actuele zorgbehoeften", aldus de inspectie.

"Patiënten krijgen niet voldoende goede zorg, er is geen professionele autonomie van de wijkverpleegkundige en de organisatie houdt zich niet aan de cliëntenstop."