Er stond een Culturele Zondag gepland op maandag 10 juni, maar dat gaat niet door. Volgens Utrecht Marketing, organisator van de culturele evenementen, trok het Utrechts Muziek Overleg (UMO) zich terug uit het project, omdat het volgens hen binnen het huidige budget niet haalbaar was om een kwalitatief programma neer te zetten.

Het UMO is het overlegorgaan van muziekpodia en -festivals in de stad en de belangrijkste partner van Utrecht Marketing voor de muziekeditie van Culturele Zondagen: Utrecht Centraal. Op 10 juni zou Utrecht – net als de afgelopen twee jaar – in een groot muziekpodium moeten veranderen.

Dit jaar stond de dag ook op het programma op Tweede Pinksterdag. Sara Conen, manager evenementen Utrecht Marketing, zegt dat intern sinds maart duidelijk was dat het niet door zou gaan. De direct betrokkenen zijn vervolgens geïnformeerd en het programma is van de site gehaald.

"De belangrijkste reden van het niet doorgaan is dat het Utrechts Muziek Overleg zich heeft teruggetrokken uit de gesprekken. Zij hebben grote ambities voor een kwalitatief festival, maar vonden het met het beschikbare budget dit jaar niet haalbaar", aldus Conen. "Het was niet in lijn met wat zij verwacht hadden."

Zonder die partner vond ook Utrecht Marketing niet dat ze een kwalitatief hoogwaardig programma konden neerzetten.

Utrecht Marketing past budgetten aan

Utrecht Marketing heeft dit jaar de budgetten inderdaad aangepast en heeft er onder meer voor gekozen om een breder programma te hebben in de wijken.

Conen noemt het jammer, maar is het eens met het besluit om een streep te zetten door deze editie van Culturele Zondagen. "Soms moet je met elkaar concluderen dat je niet tot het gewenste resultaat kan komen. Richting volgend jaar willen we kijken of we samen met de muzieksector wel de juiste verbinding kunnen verzorgen."

Organisatie krijgt jaarlijks subsidiebedrag

Utrecht Marketing krijgt een jaarlijks subsidiebedrag om cultuurparticipatie te bevorderen en doet dat onder meer door het organiseren van Culturele Zondagen. Het cultureel evenement is vijf keer per jaar en heeft een specifiek thema.

Culturele Zondagen is in 2001 op initiatief van Leefbaar Utrecht gestart, met als bedoeling cultuur gratis en laagdrempelig voor inwoners van Utrecht mogelijk te maken.

Volgend jaar wil Utrecht Marketing wel weer een Culturele Zondag organiseren met het thema muziek. Daarnaast wordt er gekeken wat er dit jaar nog extra aan muziek kan worden gedaan. Zo moet er een vervolg komen voor het Kadeconcert, vorig jaar weer terug na jaren afwezigheid.