De nieuwe eigenaar van het Muntgebouw aan de Leidseweg wil het pand deels publiek toegankelijk maken. In het historische gebouw moet onder andere ruimte komen voor kantoren, horeca en een sportschool.

Na ruim honderd jaar verlaat de Koninklijke Nederlandse Munt het Muntgebouw. De nieuwe eigenaar AG APF heeft een voorstel ingediend bij de gemeente. In dat voorstel staat dat het pand drie functies moet krijgen: werken, ontmoeten en verblijven.

De totale oppervlakte van het Muntgebouw beslaat ongeveer 14.500 vierkante meter. Die ruimte moet gaat ingericht worden met een mix komen van kantoren, ruimtes voor bijvoorbeeld een congres, vergadering of evenement, een plek om te sporten en horeca.

De plannen zijn nog niet goedgekeurd. De gemeente gaat eerst onderzoeken of en onder welke voorwaarden het initiatief wenselijk en haalbaar is. “Gezien de impact die de herontwikkeling van het gebouw heeft op de directe omgeving en de betekenis van het gebouw voor de stad, worden bewoners en (relevante) stedelijke stakeholders op tijd betrokken bij dit proces”, aldus de gemeente Utrecht.