De gemeente Utrecht ziet op dit moment geen aanleiding om regels te maken voor het gebruik van lachgas of de handel erin. Er zou namelijk geen goed beeld zijn van de mogelijke risico’s. Het CDA had gevraagd voor striktere regelgeving rondom het goedje. De gemeente wacht liever eerst landelijk onderzoek af.

Het gebruik van lachgas neemt toe. Het wordt niet alleen gebruikt op feestjes, ook op straat is het gesis van het gas en de felgekleurde ballonnen een bekend verschijnsel. Veel Utrechters storen zich aan de rommel die het veroorzaakt, anderen waarschuwen voor mogelijke gezondheidsrisico’s.

Voor het CDA was het reden om de gemeente Utrecht op te roepen een voortrekkersrol te nemen en lokale regelgeving te maken voor lachgas. Want lachgas is in Nederland gewoon legaal. Het is te koop in de winkel en op feestjes en mag ook gewoon genuttigd worden.

De gemeente Utrecht laat nu weten geen reden te zien om een verbod op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook ziet de gemeente geen aanleiding om een verbod van lachgas mee te nemen bij de aanvraag van evenementenvergunningen.

Het gemeentebestuur laat namelijk weten dat er een goed beeld van de mogelijke risico’s nodig is om effectief beleid te kunnen maken. En dat zou nu nog ontbreken. Op dit moment loopt er een onderzoek van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs naar lachgas. De gemeente wacht deze resultaten af.

Overigens laat de gemeente weten dat ze wel inzetten op voorlichting over lachgas. Op scholen, tijdens de lessen en ouderavonden, wordt er aandacht aan besteed. Dit gebeurt ook in de wijken met zogeheten veldwerkers.