Stemlokalen in Utrecht zijn te weinig toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Dat concludeert de Rekenkamer Utrecht maandag na onderzoek bij 74 stemlokalen in Utrecht. Dit terwijl alle Nederlandse stemlokalen vanaf 1 januari toegankelijk moeten zijn voor mensen met een lichamelijke beperking.

De Rekenkamer voerde het onderzoek uit tijdens de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen in maart. Ze onderzochten bij 74 van de 157 van de stemlokalen in Utrecht de toegankelijkheid. Hieruit is gebleken dat, ondanks maatregelen van de gemeente, 29 lokalen niet toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel of scootmobiel en 12 beperkt toegankelijk.

Veel voorkomende problemen waren te smalle deuren, te hoge drempels en te weinig manoeuvreerruimte. Ook bleken de tijdelijke drempelplanken, die worden neergelegd voor rolstoelen en scootmobielen, lang niet altijd de juiste afmetingen te hebben of zelfs te ontbreken.

Bovendien was de route naar de stemlokalen vaak onduidelijk aangegeven en werden gehandicaptenparkeerplaatsen bezet door auto's zonder een gehandicaptenparkeerkaart.

Oordeel Rekenkamer komt niet overeen met gemeente

Bij 20 van de 74 door de Rekenkamer bezochte stemlokalen velden die een ander oordeel over de toegankelijkheid dan vermeld door de gemeente. Zestien lokalen waren volgens de gemeente toegankelijk, maar volgens de Rekenkamer niet. Dat zou komen doordat de tijdelijke maatregelen niet goed waren aangebracht.

Volgens de Rekenkamer zijn er eenvoudig een aantal aanpassingen te doen om de toegankelijkheid van de lokalen te verbeteren. De grootste verbetering zou worden bereikt door het gebruik van "kwalitatief goede overbruggingen".

De rekenkamer raadt de gemeente aan de verbeteringen permanent toe te voegen aan de lokalen, in plaats van de aanpassingen uitsluitend aan te brengen voorafgaand aan elke verkiezing.