De gemeente moet een pas op de plaats maken in de ontwikkeling van de Westelijke Stadsboulevard. De weg tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug moet veiliger en groener worden, maar de kosten voor herinrichting zijn een stuk hoger dan gedacht.

Het gaat om de wegen vanaf de Pijperlaan tot aan de Marnixbrug. Samen vormen deze wegen de Westelijke Stadsboulevard. Een stadsboulevard is een veilige weg met groen en bomen waar je makkelijk en snel kunt oversteken.

Er werd gewerkt aan het ontwerp voor de Westelijke Stadsboulevard nadat de gemeenteraad in 2017 akkoord ging met het conceptplan.

Er zijn plannen voor 1 rijstrook voor auto's per rijrichting, een groene middenberm en parkeerplekken langs de rijbaan. Bovendien zouden er vrijliggende fietspaden moeten komen en aan beide zijden een voetpad.

Dertig miljoen euro gereserveerd

Er is 30 miljoen euro gereserveerd voor het project, maar dat blijkt niet genoeg.

De hogere kosten komen door sterk gestegen prijzen, marktwerking en hogere bouwkosten. Ook moeten er extra maatregelen tegen geluids- en verkeersoverlast worden genomen door nieuwe verkeersmodellen.

Er wordt nu onderzocht of het ontwerp van de Westelijke Stadsboulevard moet worden versoberd, een deel moet worden aangepast of een gedeelte van de aanpassing van de weg later kan worden uitgevoerd.

Meer informatie in de zomer

"We grijpen nu in om tot een uitvoerbaar project te komen", aldus wethouder Lot van Hooijdonk in een brief aan de raad. "We werken daarom nu eerst een aantal scenario's uit. Op basis van deze scenario's bekijken we hoe het project toch uitvoerbaar is."

Rond de zomer wordt meer informatie verwacht over de voortgang.