Er komt een proefperiode voor het overdragen van de Event Space op het Stationsplein. Er ontstond verzet van politieke partijen nadat bleek dat een gedeelte van het plein naar winkelcentrumbeheerder Klépierre zou gaan in erfpacht voor een periode tot 2070. Er is nu gekozen voor een proefperiode van drie jaar.

Het Stationsplein heeft een zogenaamd Event Space – waar evenementen kunnen worden gehouden. Het gaat om een stuk grond onder het Bollendak van 120 vierkante meter.

Het Stationsplein is anders uitgepakt dan in de plannen was getekend. Het plein met de Event Space is een stuk groter geworden dan gedacht, er zijn meer mogelijke routes richting de binnenstad en de kiosken op het plein zijn er niet gekomen. Er is daardoor meer ruimte voor verblijfsmogelijkheden op het plein.

In overeenkomsten uit 2008 is afgesproken dat het evenementengedeelte van 120 vierkante meter van het plein in erfpacht wordt uitgegeven aan Klépierre. Hiervoor moet de Franse multinational en eigenaar van Hoog Catharijne jaarlijks betalen tot 2070. Het beheer van het plein blijft wel bij de gemeente, maar Klépierre zou bijvoorbeeld geen andere commerciële huurders hoeven toestaan.

Er waren bedenkingen van veel politieke partijen over de eerder gemaakte afspraken. Dat ging vooral om de beperkingen voor het (commerciële) medegebruik van het Stationsplein door derden. Ook zou de regeling te lang zijn. Er waren bedenkingen van acht verschillende partijen.

Tussentijdse evaluatie tijdens proefperiode

Wethouder Everhardt meldt dat er met Klépierre is gesproken over andere voorwaarden, maar dat heeft niet geleid tot een concreet voorstel. Klépierre blijft namelijk van plan om volgens de eerder gemaakte afspraken het Event Space in gebruik te nemen.

Wel is het volgens de wethouder wenselijk om meer inzicht te krijgen in de consequenties van het gebruik van het Stationsplein en partijen meer ervaring te laten krijgen bij de voorwaarden en exploitatie van de evenementenplek.

"Uiteindelijk is daarom met Klépierre overeengekomen voorlopig niet definitief te leveren maar een proefperiode aan te gaan van drie jaar", aldus Everhardt. Er komt in de proefperiode een periodieke evaluatie door een beheergroep met omwonenden winkeliers, Klépierre en de gemeente. Uiteindelijk wordt na twee jaar bekeken of de afspraak doorgaat of dat er andere voorwaarden komen.