De gemeente Utrecht voert per 1 januari 2020 de ja-ja-sticker in voor ongeadresseerd drukwerk. De maatregel moet jaarlijks miljoenen kilo’s papier besparen.

Per 1 januari 2020 krijgen bewoners van Utrecht alleen nog reclamedrukwerk door de brievenbus als ze een ja-ja-sticker hebben. Dat is precies het tegenovergestelde van de huidige situatie. Op dit moment moeten bewoners nog met een nee-nee of nee-ja-sticker op de brievenbus aangeven dat zij deze post niet willen ontvangen.

Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. In het najaar worden bewoners verder geïnformeerd.

Sommige vormen van ongeadresseerd drukwerk vallen buiten de nieuwe regelgeving zoals drukwerk "met als enig doel om feitelijke informatie te verspreiden zonder aanprijzing". Dat zijn bijvoorbeeld berichten van de gemeente of van een netbeheerder.

'Onnodig papierafval voorkomen'

"We willen hiermee voorkomen dat onnodig papierafval ontstaat", zei wethouder Klaas Verschuure eerder al. "Naar verwachting zal dit gemiddeld 8 kilo papier per huishouden schelen."

Zo'n 70 procent van het ongeadresseerd drukwerk wordt door bewoners als gescheiden papierafval aangeboden. De rest verdwijnt bij het restafval. De verwachting is dat het nieuwe systeem ook leidt tot een afname van het restafval.

Utrecht een van eerste gemeenten met ja-ja sticker

Utrecht is een van de eerste gemeenten die een dergelijk systeem invoert. Momenteel heeft alleen Amsterdam een ja-ja-sticker.

Utrecht heeft de praktijkervaringen in Amsterdam bestudeerd en eigen onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 39 procent van de Utrechters ongeadresseerd reclamedrukwerk ongelezen weggooit.