De gemeente Utrecht wil meer variatie op het Strijkviertelpark. Er moet meer ruimte komen voor horeca, sport en maatschappelijke voorzieningen. Ook mag er hoger gebouwd worden.

"Met het plan willen we de herontwikkeling van het bedrijventerrein mogelijk maken," zegt wethouder Klaas Verschuure over het gebied in Leidsche Rijn tussen bedrijventerrein Oudenrijn, de busbaan en nieuwbouwlocatie Rijnvliet en de Strijkviertelplas.

In het westelijk deel van het Strijkviertelpark gaat de maximale hoogte van de bebouwing omhoog naar 12 meter, in het oosten naar 10, en in de zuidoostelijke hoek naar 25 meter. Voorwaarde is wel dat hier een gebouw komt met bijzondere architectuur dat kan dienen als herkenningspunt.

"Daarnaast willen we zorgen voor goede aansluiting op de omgeving en milieuhinder wegnemen voor een deel van de toekomstige woningbouw in Rijnvliet," zegt wethouder Verschuure.

Om overlast bij de toekomstige woonwijk te beperken zal er aan die kant van het bedrijventerrein minder zware bedrijvigheid toegestaan zijn. Ook koopt de gemeente een stuk grond op het terrein voor de aanleg van een toegangsweg naar Rijnvliet.