Museum Flehite gaat meer dan achthonderd historische Utrechtse prenten en brochures veilen. De collectie is eerder bijeengebracht door J.F.L. Coenen van ‘s-Gravesloot (1817-1885). Op zaterdag 11 mei gaan alle stukken onder de hamer.

Rond 1850 was Coenen belastingontvanger van Amersfoort. Hij verzamelde tekeningen en prenten van de provincie Utrecht.

De prenten werden gesorteerd op gemeente en op foliobladen geplakt. Na zijn dood verzamelde zijn zoon ook nog verder.

Museum Flehite heeft de provinciekaarten en de prenten en tekeningen van Eemland zelf in beheer. De rest van de collectie is in 1977 in bruikleen gegeven aan Het Utrechts Archief.

Kijkdag in Bartholomeus Gasthuis Utrecht

Alle stukken worden geveild onder leden van de Vereniging Oud-Utrecht.

Op vrijdag 10 mei is er tussen 17.00 en 18.30 uur een kijkdag in het Bartholomeus Gasthuis Utrecht. De veiling zelf volgt op zaterdag 11 mei, ook in het Bartholomeus Gasthuis.