Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een pand gekocht in De Meern om jongeren van 14 tot 18 jaar met een onzekere verblijfsstatus op te vangen. De villa moet worden omgebouwd tot een opvang voor maximaal 20 jongeren en krijgt 24-uurs begeleiding vanuit het COA. Oppositiepartijen in Utrecht hebben maandag schriftelijke vragen gesteld over de plannen.

Onder meer fractievoorzitters Cees Bos (SBU), Dimitri Gilissen (VVD) en Henk van Deún (PVV) zetten vraagtekens bij de plannen, onder meer bij de keuze om pas nu de buurt te informeren over het initiatief en of er al toezeggingen zijn gedaan aan het COA.

Ook willen de fractievoorzitters weten of de gemeenteraad niet eerder geïnformeerd had moeten worden. Bovendien maken politici zich zorgen over een eventuele verlaging van de marktwaarde van omliggende woningen, wat er nog aan inspraak mogelijk is en of er wel voldoende draagvlak is voor het besluit.

Het COA benaderde de gemeente Utrecht eind vorig jaar al voor een kleinschalige woonvorm met begeleiding voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het wil zoveel mogelijk mensen in kleinere woonvormen (in dit geval voor vijftien tot twintig jongeren met begeleiding) onderbrengen. Dit zijn jongeren in een onzekere situatie, met een grote kans dat zij uiteindelijk moeten terugkeren naar het land van herkomst.

COA vond een pand in De Meern

De organisatie heeft een pand gevonden op Meentweg 168 in De Meern en die inmiddels gekocht. De gemeente Utrecht steunt het plan van het COA. "Wij vinden het principe van kleinschalige woonvormen voor deze groep jongeren een goede zaak. Dat geeft meer stabiliteit en betere begeleidingsmogelijkheden, zodat deze kwetsbare jongeren zich ook kunnen ontwikkelen", aldus wethouder Maarten van Ooijen.

In een brief aan de raad vervolgt Van Ooijen: "Wij staan in beginsel positief tegenover de komst van een kleinschalige woonvorm op deze specifieke locatie op de Meentweg."

Jongeren krijgen ook een voogd

De jongeren krijgen naast begeleiding van het COA ook een voogd. Zij zijn leerplichtig en gaan naar school. De directe buren zijn inmiddels geïnformeerd en buurtbewoners krijgen op 22 mei meer informatie van het COA nadat er een wijkbericht uit is gegaan.

Voor deze woonvorm moet het COA overigens nog een aantal vergunningen aanvragen om het pand geschikt te maken. Zo is er nu een vergunning voor een woning, maar is de opvang een maatschappelijke voorziening en moet er ook een uitbouw komen.

De verwachting is dat begin 2020 jongeren zouden kunnen worden opgevangen op deze locatie.