In 2040 moet op 20 procent van de Utrechtse daken zonnepanelen liggen. Deze doelstelling heeft de gemeente zichzelf opgelegd.

Om dit te bereiken moeten op de daken van de gemeentelijke panden zonnepanelen worden aangelegd.

"Naar huidige inzichten zullen alle beschikbare oppervlakken op of nabij gebouwen binnen het kernvastgoed nodig zijn voor het realiseren van innovatieve, duurzame energieopwekking zodat de doelstellingen voor het eigen kernvastgoed behaald kunnen worden", aldus de gemeente Utrecht.

In 2014 ging het postcoderoosproject van start. Dit project houdt in dat leden van coöperaties en van Vereniging van Eigenaren een korting kunnen krijgen op de energiebelasting wanneer zij investeren in zonnepanelen op het dak van derden.

De gemeente heeft hiervoor een aantal panden beschikbaar gesteld en er zijn drie pilotprojecten gestart.

Mogelijk zonnepanelen langs de A2

Dit heeft ertoe geleidt dat er op twee panden zonnepanelen liggen en een derde project in voorbereiding is. Bij de Meijewetering, langs de A2, wil de gemeente een zonneveld (zonnepanelen op de grond) van ongeveer 1 hectare aanleggen.

Daarnaast wordt onderzocht of er zonnepanelen kunnen worden aangelegd op de geluidswal langs de A12 bij de wijk Veldhuizen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de financiële, ruimtelijke en ecologische haalbaarheid van zonne-energie-eilanden op de Haarrijnse Plas.

Volgend jaar wordt een plan van aanpak gemaakt voor de realisatie van de doelstelling van 20 procent.