De gemeente Utrecht gaat maatregelen treffen tegen de overlast in de omgeving van de woonvoorziening De Kiezel in Overvecht. Dat blijkt donderdag uit een raadsbrief naar aanleiding van vragen van de VVD en de PvdA over het project. De Kiezel is een begeleidwonenproject van Amerpoort voor jongeren en jongvolwassenen.

Sinds afgelopen zomer ervaren omwonenden onder meer geluidsoverlast en rotzooi op straat afkomstig van de jongeren van de Kiezel. Ook zouden de betreffende jongeren "om het minste of geringste" ruzie maken, meldde RTV Utrecht eerder.

Daarom neemt de gemeente nu maatregelen. Zo huurt Amerpoort de komende maanden een beveiligingsdienst in die na 22.00 uur gaat surveilleren in de buurt. Ook wordt in de buurt geïnventariseerd welke maatregelen benodigd zijn voor meer veiligheid. Tot slot moet worden bekeken in hoeverre een betere spreiding van bewoners helpt tegen de overlast. In juni wordt geïnventariseerd of de maatregelen voldoende zijn.

De Kiezel helpt jongeren en jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Het complex bestaat uit een rijtje woningen aan de Bahamadreef. In totaal wonen daar 24 jongeren, en in de directe omgeving wonen nog 8 cliënten van de zorgorganisaties Tussenvoorziening en Lister.

Amerpoort en de gemeente erkenden de overlast

Zorginstelling Amerpoort erkende eerder de overlast door de jongeren. Directeur Anja Winkelaar zei 13 maart tegen RTV Utrecht dat zij een goede buur wil zijn en zo veel mogelijk met omwonenden in gesprek wil blijven. "We doen ons uiterste best om deze mensen zo goed mogelijk te begeleiden, maar dat het af en toe niet lukt, dat is ook een feit."

Ook de gemeente Utrecht erkende de overlast en meldde eerder in een persbericht dat er sinds 1 januari 2018 tientallen overlastmeldingen zijn binnengekomen. "Die komen ook van Amerpoort-bewoners zelf. Amerpoort heeft ook al diverse maatregelen genomen, bijvoorbeeld door betrokkenen aan te spreken en afspraken te maken. Er zijn de afgelopen jaren diverse bijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden om bij hen de vinger aan de pols te houden als het gaat om overlast."