De bouw van 48 sociale huurwoningen aan de Dickensplaats in Oog in Al kan in 2020 starten. De woningen komen in de plaats van een verouderd appartementencomplex, een garage met showroom en 96 garageboxen.

De gemeente heeft deze week de zogeheten bouwenvelop vastgesteld. Hierin staan voorwaarden die gelden voor de bouw van de 24 appartementen en 24 eengezinswoningen.

Deze bouwenvelop vormt de basis voor het bestemmingsplan, dat naar verwachting eind 2019 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Als alles goed verloopt kan de bouw in 2020 beginnen.

"Het bouwplan speelt mooi in op de ambities van onze stad", zegt wethouder Klaas Verschuure. "De stad groeit gestaag. We willen die groei opvangen door inbreiding en verdichting in de bestaande buurten van de stad en door toevoeging van duurzame woningen."

Leefgalerij moet contact onderling bevorderen

Het nieuwe appartementencomplex krijgt een zogenoemde leefgalerij die het contact tussen bewoners moet bevorderen. De eengezinswoningen krijgen twee bouwlagen met een plat dak en sluiten daarmee aan op de omliggende bebouwing.

Op het binnenterrein komen bomen en een klein parkje. In het kader van circulair slopen en bouwen, wordt onder meer onderzocht of de karakteristieke showroom van de garage elders in de stad hergebruikt kan worden.