De bussluis bij de Amazonedreef wordt voorlopig niet opengezet. De rechter vindt dat de gemeente te weinig gekeken heeft naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid en geeft de Fietserbond gelijk.

Een aantal buurtbewoners en ondernemers hebben zich lang hardgemaakt voor het verwijderen van de bussluis. De autobereikbaarheid zou te veel leiden onder het obstakel.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met dit plan van buurtbewoners. De gemeente besloot daarom dat de bussluis opengezet zou worden.

Er kwamen 110 bezwaren tegen het plan. Deze werden door de gemeente ongegrond verklaard. Toen stapte de Fietsersbond naar de rechter om het openzetten van bussluis in Overvecht tegen te houden.

Rechter: Gevolgen verkeersveiligheid onvoldoende inzichtelijk gemaakt

De rechtbank heeft het beroep van de Fietsersbond gegrond verklaard. De rechter oordeelt dat onvoldoende inzichtelijk is gemaakt wat de gevolgen voor de verkeersveiligheid zijn.

Zo is er nog onvoldoende inzicht gegeven over het te verwachten aantal verkeersongevallen en hoe dat zich verhoudt tot andere soortgelijke straten.

De gemeente gaat de uitspraak bestuderen en zich beraden op volgende stappen.