De kades rondom de Munt moeten na jarenlange problemen in 2021 weer begaanbaar zijn. Rijkswaterstaat heeft bouw- en constructiebedrijf Hakkers ingehuurd voor het vervangen van de kademuren.

Langs de Muntkade staan al sinds 2014 hekken op de oevers van het Merwedekanaal. De fundering van de kademuren is deels vergaan, waardoor de kades niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. Rijkswaterstaat heeft de kades daarom afgesloten om gevaarlijke situaties te voorkomen.

In 2015 gaf Rijkswaterstaat aan dat er geen geld en capaciteit beschikbaar was voor de werkzaamheden. De afgelopen jaren zijn er wel inspecties uitgevoerd, en nu is er dus ook een bouwbedrijf ingeschakeld.

Voorbereidende werkzaamheden starten nog voor de zomer

De voorbereidende werkzaamheden starten naar verwachting nog voor de zomer van dit jaar. De komende maanden stelt Hakkers een gedetailleerd werkplan met tijdschema op.

Voordat de werkzaamheden starten, wordt dit plan gedeeld met de omwonenden via informatiebijeenkomsten en nieuwsberichten. Vooralsnog zijn de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 afgerond.

De opdracht van Hakkers heeft ook betrekking op enkele kades in Nieuwegein, daar spelen dezelfde problemen.