Het aantal hotels in Utrecht gaat tot en met 2021 fors stijgen. De verwachting van de gemeente is dat er in totaal vijftien tot 21 hotels bij gaan komen.

Daarmee komen er tussen de 1.500 en 1.800 hotelkamers bij. Utrecht heeft nu ongeveer 2.000 kamers.

Eind 2018 telde Utrecht 32 hotels met ongeveer 2.000 kamers. De komende jaar gaat dat aantal flink stijgen. De gemeente laat, op vragen van de PvdA, weten dat dit vooral gebeurt omdat er veel plannen zijn die er al jaren liggen en de komende jaren afgerond gaan worden.

Naast de stijging van het aantal kamers zou uit onderzoek ook blijken dat de komende vijf jaar veel meer mensen willen overnachten in Utrecht. Het zou gaan om een groei van 14 procent per jaar.

Mogelijk pas op de plaats

De PvdA liet in haar vragen aan het gemeentebestuur weten zich ook wel zorgen te maken over de schaarse ruimte en dat er alleen hotels gebouwd moeten worden als daar ook echt vraag naar is.

De gemeente laat weten dat na de realisatie van de huidige plannen er inderdaad mogelijk pas op de plaats gemaakt gaat worden.

Gemeente komt voor zomer met meer informatie

"Een pas op de plaats zou betekenen dat het realiseren van hotels, of het transformeren van bestaande panden naar hotel, dan alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk blijft. We willen hiermee de markt op adem laten komen."

Voor de zomer komt de gemeente met meer informatie over een eventuele pas op de plaats.