De gemeente is van plan om in juli 80 bomen in het Kruisvaartkwartier te kappen. Het groen gaat wijken voor 600 nieuwe woningen aan de Kruisvaartkade. De kap is onderdeel van het bouwrijp maken van de grond.

Het kappen van de 80 bomen is de eerste stap in de voorbereiding van de bouw. Om de grond bouwrijp te maken moet er riolering en bekabeling gelegd worden in de grond.

Hierom moet een deel van het groen gaan wijken.

De gemeente schrijft na de verwachte kap van juli tot september bezig te zijn met het bouwrijp maken van de grond, waarna de bouw kan beginnen. De bouw van de woningen zelf duurt naar verwachting tot 2025.

Mogelijk moeten meer bomen verdwijnen

Buiten deze 80 bestaat de kans dat er voor de aanleg van voet- of fietspaden nog meer bomen moeten verdwijnen. Wel zegt de gemeente zich in te zetten voor het behoud of nieuwe aanleg van zoveel mogelijk groen.

Voor elke gekapte boom wordt er een bedrag gestort in een fonds, dat bedoeld is voor de herplanting van bomen na afloop van de bouw.

Ook wordt er met omwonenden samengewerkt aan een inrichtingsplan, dat moet leiden tot een prettige leefomgeving met genoeg groen.