De kans dat een calamiteit in het Utrechtse stationsgebied ernstige gevolgen heeft is groter dan ieder ander gebied in de provincie, blijkt uit een analyse van Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Iedere vier jaar publiceert VRU het zogenoemde Regionaal Risicoprofiel (RRP). Hierin staat een inventarisatie en analyse van de aanwezige risico’s en scenario’s van het soort incidenten dat zich in de provincie Utrecht kunnen voordoen.

In het RRP zijn een aantal focusgebieden opgenomen waar meerdere risico’s kunnen samenkomen en daarom niet onder één thema zijn onder te brengen.

Het Utrechtse stationsgebied staat in het RRP het hoogst genoteerd als het gaat over de gevolgen van een calamiteit. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat het stationsgebied een plek is waar de trein, bus en tram samenkomen.

Daarnaast wordt het gebied omringd door onder andere het Stadskantoor, het hoofdkantoor van de Rabobank, de Volksbank, TivoliVredenburg, de Jaarbeurs en Hoog Catharijne.

700.000 reizigers per week

Bovendien kenmerkt het Utrechtse stationsgebied zich door een grote hoeveelheid reizigers. In 2018 waren dat er bijna 700.000 per week.

Ook benoemt VRU dat het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor en de aanwezigheid van grote evenementen een risicofactor zijn.

Utrecht Science Park ook risicofocusgebied

Ook het Utrecht Science Park (USP) is een risicofocusgebied. Het gebied kenmerkt zich volgens VRU als een dynamische en complexe omgeving dat volop wordt gebruikt voor werken, studeren en recreëren.

"Het internationale karakter, de hoge personendichtheid en diverse laboratoria leiden tot een stapeling van risico’s. Daarbij komt dat het terrein door slechts drie wegen wordt ontsloten."