Begraafplaats St. Barbara heeft een vergunning gekregen voor de bouw van een nieuw crematorium. Maar ruim zevenhonderd omwonenden zitten niet te wachten op het crematorium en gaan bezwaar aantekenen.

Het nieuwe crematorium moet aan de achterkant van het terrein tegen de Waterlinieweg komen. Volgens de gemeente voldoet de aanvraag aan de gestelde eisen en kan er binnenkort begonnen worden met de bouw.

Een deel van de omwonenden, vooral die van de Emmalaan, maakt zich zorgen over mogelijke overlast. Een jaar geleden startten de bewoners al een petitie om de komst van het crematorium tegen te houden. Dit had niet het beoogde effect.

Het bezwaar tegen de vergunning komt voornamelijk voort uit de angst dat het crematorium gepaard zal gaan met parkeer- geluidsoverlast en luchtverontreiniging.

Aantal uitvaarten

St. Barbara verwacht echter geen hinder voor omwonenden. Directeur Karen Kolkhuis Tanke-Janssen geeft, mede namens het bestuur van de begraafplaats, aan dat er niet méér uitvaarten gaan plaatsvinden dan de twee per dag die nu ook al kunnen plaatsvinden.

Twee van de bezwaarmakers plaatsen echter een kanttekening bij dit aantal, omdat het aantal niet vast zou staan.

De gemeente Utrecht bevestigt echter het verhaal van St. Barbara. Het crematorium moet een ondergeschikte rol hebben. Dit betekent dat St. Barbara de twee uitvaarten per dag afwisselend kan inzetten voor een begrafenis of een crematie. Dit aantal mag niet zomaar verhoogd worden. Dan zou de gemeente eerst weer toestemming voor moeten geven.

Uitstoot

Daarnaast zijn er bezwaren over het mogelijk toenemen van de uitstoot, naarmate het aantal crematies toeneemt.

St. Barbara benadrukt dat de lucht uitgebreid gefilterd wordt en dat de uitstoot geen overlast gaat veroorzaken en geen normen zal overschrijden. De gemeente zegt dat de afstand van de verbrandingsoven tot de woningen ruim voldoet aan richtlijnen.

Eerder was er in Utrecht ook al protest tegen de komst van een crematorium op begraafplaats Kovelswade, nabij de Koningsweg. De gemeente Utrecht was eerder positief over die plannen, maar schoot het plan na een haalbaarheidsonderzoek af.

De gemeente gaat de bezwaren bestuderen.