De gemeente Utrecht erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het verstrekken van leningen, opdrachten en subsidies ter waarde van 180.000 euro aan Stichting (h)eerlijk wonen.

De administratie en controle bij de gemeente waren niet op orde was, de doelen niet zijn bereikt en de stichting had helemaal geen goed bestuur. Een lening van 80.000 euro werd niet terugbetaald.

CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren stelde afgelopen half jaar meerdere malen vragen over de relatie tussen de stichting en de gemeente. De vragen gingen met name over de subsidietoekenning van de gemeente aan stichting (H)eerlijk wonen, een stichting die in 2013 werd opgericht om grootschalige verduurzaming in de bouw mogelijk te maken.

De stichting stopte in december 2017 en heeft een in 2014 door de gemeente toegekende lening van 80.000 euro vooralsnog niet terugbetaald.

Gemeente doet onderzoek naar subsidieverstrekkingen

Ook is er geen helderheid over 75.000 euro die de stichting ontving als voorschot van de gemeente voor het energieneutraal maken van woningen in Kanaleneiland. Die opdracht leverde uiteindelijk niks op en de gemeente kan niet achterhalen wat er precies met het geld gedaan is.

Het gemeentebestuur kondigt naar aanleiding van deze casus en de vragen van het CDA aan onderzoek te laten uitvoeren naar deze manier van subsidieverstrekkingen. Hierbij moet gekeken worden of afspraken en regels normaliter wel voldoende worden opgevolgd.