De opgraving van een middeleeuws schip in het Maximapark is vrijdag eenmalig te bezoeken. Archeologen van de gemeente Utrecht en specialisten op het gebied van scheepsarcheologie geven ter plekke uitleg over deze bijzondere vondst.

Het schip is in 2016 ontdekt bij archeologisch onderzoek voor de aanleg van de Vikingrijn. De ontdekking is hierna weer met grond toegedekt omdat de omstandigheden voor verder onderzoek niet optimaal waren. De Vikingrijn is een nieuwe waterloop in het Máximapark.

Het schip heet Vleuten 3 en is vernoemd naar de plaats waar het is gevonden. Eerder werden op deze plek de vroegmiddeleeuwse schepen Vleuten 1 en Vleuten 2 gevonden bij de aanleg van een ander deel van de Vikingrijn.

Ook deze schepen zijn in de ondergrond bewaard gebleven.

Vleuten 3 is geen compleet scheepswrak

Uit onderzoek blijkt dat Vleuten 3 geen compleet scheepswrak is. Het gaat waarschijnlijk om de helft van de bodem van een schip . Het vaartuig is op zijn vroegst rond 820 na Chr. gebouwd. Uit deze periode zijn nagenoeg geen andere scheepsvondsten bekend.

In 2007 is vlak bij de archeologische opgraving van het schip een grote nederzetting uit de vroege middeleeuwen opgegraven. Het is mogelijk om vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur het schip te bekijken.