De gemeente Utrecht wil voor minimaal vijftien jaar ruimte bieden voor zonnevelden en windmolens in Rijnenburg en Reijerscop. Inwerkingtreding van het plan betekent dat er tot 2030 geen woningbouw wordt gerealiseerd in Rijnenburg.

Dat valt te lezen in een visie over de invulling van de Utrechtse gebieden dat woensdag is gepresenteerd door wethouder Lot van Hooijdonk.

In het plan worden extra voorwaarden voorgesteld om geluid en slagschaduw te beperken en valt te lezen dat een deel van de opbrengsten van de gebieden naar bewoners en omwonenden zal gaan.

De gemeente Utrecht is sinds 2016 in gesprek met bewoners en omwonenden, grondeigenaren, initiatiefnemers en andere betrokkenen over het energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop.

Utrecht beperkt grondeigenaar van gebieden

De wethouder presenteerde er 6 scenario's en een algehele visie voor de gebieden. “Hiermee zijn niet alle zorgen weggenomen, maar wij denken wel dat er in deze visie meer recht is gedaan aan de uitkomsten van het participatieproces”, aldus de wethouder.

Belangrijk is dat de gemeente Utrecht maar beperkt grondeigenaar is in dit gebied en daarmee vooral een publiekrechtelijke rol heeft: het realiseren van energieproductie en de keuze voor waar en hoeveel (binnen de door de gemeente geschetste kaders) is aan de markt.

Windmolens op 800 meter van woonwijken

Ontwikkelaars krijgen in het voorstel van de gemeente ruimte voor maximaal elf windmolens en 227,5 hectare zonnevelden. Voorwaarde is dat deze geplaatst worden op minimaal 800 meter afstand van de woonwijken van De Meern, Nieuwegein en IJsselstein.

Hiermee kan voor 96.000 huishoudens elektriciteit worden opgewekt. Dat is bijna 10 procent van de huidige vraag naar warmte en elektriciteit in Utrecht en 10 keer zoveel duurzame energie als nu geproduceerd wordt in de gemeente.

Komende maanden overleg tussen belanghebbenden

De komende maand bespreekt de gemeente Utrecht de visie met bewoners, de provincie Utrecht en de buurgemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden. Ook wordt er een second opinion uitgevoerd op de getallen en berekeningen. Daarna worden 6 scenario’s met de definitieve visie aangeboden aan de Utrechtse gemeenteraad.

Naar verwachting neemt de raad eind 2019 een besluit. De werkzaamheden voor de realisering van de plannen starten op zijn vroegst in 2021.