De gemeente Utrecht wil middeninkomens voorrang geven op nieuwbouwwoningen in de klasse middenhuur. Daarbij gaat het om woningen met een huurprijs tussen de 710 en 950 euro.

De voorstellen moeten de stap naar een volgende woning makkelijker maken. Huishoudens met een middeninkomen zouden nu tussen de wal en schip vallen bij het zoeken naar een geschikte huurwoning. Ze komen namelijk niet in aanmerking voor sociale huur, maar kunnen in de huidige markt meestal ook niet kopen.

Daarnaast is de doorstroming binnen en uit de sociale huur laag; slechts 30 procent van de woningen gaat naar een doorstromer.

"Om de doorstroming binnen de sociale huur te bevorderen wil het college verder dat woningzoekenden 75 procent van hun inschrijftijd behouden na het accepteren van een woning, in combinatie met steviger inzetten op loting", schrijft de wethouder.

Eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot 55.000 euro en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot 65.000 euro komen in aanmerking voor de voorrangsregeling voor middenhuurwoningen. De regeling geldt voor nieuwbouwwoningen die vanaf 1 januari 2020 worden opgeleverd.

Nadere regels voor inkomensgrenzen

Voor de inkomensgrenzen komen nadere regels zoals voor mensen die meer verdienen, maar voor wie het besteedbaar inkomen sterk afwijkt door bijvoorbeeld schulden, hoge kosten voor kinderopvang en alimentatie. Zij kunnen daardoor alsnog een beroep doen op de voorrangsregeling middenhuur.

De voorrangsregeling voor bewoners die een groot pand achterlaten was er eerder alleen voor bewoners van 55 jaar en ouder, maar gaat voor iedereen gelden.

Wethouder: 'Hopen schaarste te verdelen'

Daarnaast komen ook andere type woningen beschikbaar voor huurders met een urgentieverklaring en gaan de regels voor het omzetten en splitsen van woningen gelden voor de hele woningvoorraad, vooral om te voorkomen dat te veel eengezinswoningen verdwijnen.

"Met deze huisvestingsverordening hopen we de schaarste eerlijker te verdelen", zegt wethouder Kees Diepeveen.