Een aannemer is bezig om netten aan te brengen bij het wooncomplex aan de Jacoba van Beierendreef waarmee vallende stenen opgevangen worden. Zowel in november als vorige week kwamen er stenen naar beneden.

Nadat er in november vorig jaar delen van de gevel naar beneden kwamen heeft de eigenaar van het complex, Mitros, de situatie onderzocht. Een aannemer zou alle stenen hebben "beklopt" om te zien wat er los zat.

Dit kon echter niet voorkomen dat er vorige week weer stenen naar beneden kwamen.

Een tweede onderzoek, naar de oorzaak van het loslaten van de geveldelen, is nog niet afgerond. Zolang dit onderzoek nog loopt laat Mitros netten hangen aan de gevel. Mochten er dan weer stenen loslaten, dan vallen die niet naar beneden.