De werkzaamheden aan de De Dafne Schippersbrug starten al deze maand en moeten de brug beter beschermen tegen aanvaringen. Dat schrijft het college van burgemeesters en wethouders donderdag.

Het ontwerp voor die zogenoemde aanvaarbescherming is het resultaat van intensief overleg tussen de gemeente en Rijkswaterstaat (RWS).

De bescherming tegen aanvaringen bestaat uit een met staal versterkte betonnen ligger van ongeveer 55 meter lang die op de bestaande damwand wordt aangebracht. De balk wordt aangebracht aan de kant van Oog in Al aan het Amsterdam-Rijnkanaal en komt lager te liggen dan de weg. Deze zal vanaf de Johan Wagenaarkade dan ook niet zichtbaar zijn.

Vlak voor de bouw van de brug bleek dat het ontwerp niet meer voldeed aan toen inmiddels aangescherpte veiligheidseisen. Totdat de aanvaarbescherming er ligt, moeten schepen bij de brug langzamer varen en op grotere afstand van de wal.

De gemeente verwacht de werkzaamheden voor de zomervakantie afgerond te hebben. De directe omgeving zal "slechts beperkte hinder ondervinden van de bouwwerkzaamheden."