De gemeente heeft naar aanleiding van een kritisch onderzoek over de situatie bij verkeersplein 't Goylaan toegegeven dat er veel onduidelijkheden bestaan.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de verkeerssituatie op het voorrangsplein niet voor alle gebruikers helder is. Dit komt overeen met de signalen van bewoners en weggebruikers sinds het begin van de herinrichting.

De gemeente heeft al meerdere keren bevestigd dat de communicatie over het verkeersplein niet altijd even goed is gegaan en dat er onduidelijkheid is over de situatie. Er werd daarom op voorspraak van bewoners besloten dat er een verkeersmonitoring met camera’s uitgevoerd moest worden.

Uit het onderzoek blijkt dat de verkeerssituatie op het voorrangsplein niet voor alle gebruikers helder is, zoals bewoners en weggebruikers al vanaf het begin zeiden. De gemeente stelt nu dat drie jaar na de oplevering niet meer gesproken kan worden van een gewenningsperiode.

Gemeente gaat in gesprek met bewoners

In het rapport is de meest voor de hand liggende oplossing om het kruispunt opnieuw in te richten. Het zou een enkelstrooksrotonde kunnen worden of de keerlussen moeten verder naar buiten komen te liggen.

Daarnaast moet worden onderzocht of er minder verkeer naar ‘t Goylaan kan worden bewerkstelligt door het anders inrichten van omliggende verkeerspleinen. Verder blijkt dat het doseerlicht niet goed werkt en moet worden aangepast.

Op korte termijn komen er extra markeringen om voor meer duidelijkheid te zorgen. Op lange termijn moet de gemeente kijken wat mogelijk is en daarover met bewoners in gesprek.