De gemeente Utrecht heeft de plannen voor de nieuwbouw in de Dichterswijk aangepast. Er komt een groene 'speellaan' in plaats van een brede straat, die in het oorspronkelijke plan stond.

De gemeente heeft de plannen aangepast op verzoek van bewoners van de Dichterswijk. Door het nieuwe plannen verdwijnen er parkeerplaatsen. De parkeergarage aan de Croeselaan en de Veilingstraat wordt daarom groter.

Leerlingen van basisschool De Kleine Dichter hebben via een petitie en het Jeugdjournaal geprobeerd het voetbalveldje te behouden. De leerlingen en buurtbewoners mogen later nog mee praten over de invulling van de speellaan.