De Utrechtse kunstenaarsvereniging Kunstliefde dreigt failliet te gaan vanwege een huurverhoging. Stichting Het Boellaardfonds, eigenaar van het pand, zegt dat er pogingen zijn gedaan om met Kunstliefde een afspraak te maken over de huuraanpassing, maar dat dit niet is gelukt.

Het geschil leidde uiteindelijk tot een rechtszaak die werd gewonnen door het Boellaardsfonds. Hierdoor wordt de huur van het pand aan de Nobelstraat vanaf 1 januari 2020 verhoogd met ruim 500 procent.

Kunstliefde geeft aan niet over de financiële middelen te beschikken om aan deze huurverhoging te voldoen. "Zonder een pand met ruimte en mogelijkheden voor tentoonstellingen is er weinig bestaansrecht voor een kunstenaarsgenootschap", aldus de kunstenaarsvereniging.

Hendrik Jan de Vries van het Boellaardfonds zegt dat ze graag in overleg waren gegaan met Kunstliefde om afspraken te maken over de huuraanpassing. "Toen dit werkelijk niet mogelijk was gebleken hebben wij de kwestie voorgelegd aan de rechter. Daarbij zijn alle denkbare argumenten van beide zijden aan de orde gebracht en de rechter heeft daarop geoordeeld dat een huurverhoging rechtmatig is."

Kunstliefde is een kunstenaarsgenootschap en werd opgericht in 1807. Sinds 1939 huurt de vereniging het pand aan de Nobelstraat. Onder andere Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld en Dick Bruna waren lid van Kunstliefde.