De Utrechtse afdeling van de Fietsersbond stapt naar de rechter om het openzetten van de bussluis op de Amazonedreef tegen te houden. Eerder werden ruim 110 bezwaren tegen het plan ongegrond verklaard. De belangengroep is het daar niet mee eens en spant een kort geding aan.

De gemeente Utrecht wil de bussluis bij de Amazonedreef openzetten voor autoverkeer. Het obstakel moet minimaal een jaar worden verwijderd.

Enkele buurtbewoners en ondernemers maken zich al langer hard voor het verwijderen van de bussluis. De autobereikbaarheid zou te veel leiden onder het obstakel. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met dit plan van buurtbewoners.

Het verwijderen van de bussluis is omstreden. Er kwamen meer dan 110 bezwaren binnen op het verkeersbesluit van de gemeente, maar deze werden allemaal ongegrond verklaard. De Fietsersbond gaat in beroep en tegelijkertijd spant de belangengroep een kort geding aan om het openzetten van bussluis te stoppen.

De Fietsersbond meent dat het besluit onvoldoende, dan wel onjuist is gemotiveerd, in strijd is met wet- en regelgeving en onvoldoende rekening houdt met de belangen van derden, met name van fietsers.

De gemeente wacht met het openzetten van de bussluis tot de rechtbank een uitspraak heeft gedaan in het kort geding. Mocht de uitspraak in het voordeel van de Fietsersbond vallen dan gaat de bussluis niet open, dan wacht de gemeente eerst de gehele beroepsprocedure af.