De gemeente Utrecht wil met het oprichten van wijk- en buurtplatforms de betrokkenheid van bewoners en ondernemers in de stad vergroten. Deze platforms, die een afspiegeling moeten vormen van de mensen uit een gebied, zouden de wijkraden moeten vervangen.

Op deze manier zouden alle Utrechters volgens de gemeente de gelegenheid krijgen om mee te denken en te beslissen over actuele onderwerpen.

"Net als de wijkraden vinden wij het belangrijk om in wijken en buurten vaste gesprekspartners te hebben die trends en knelpunten tijdig signaleren en intermediair kunnen zijn tussen bestuur en bewoners, ondernemers en andere betrokkenen", aldus wethouder Anke Klein.

De wijkraden zijn volgens Klein niet meer van deze tijd. "We hebben heel veel waardering voor de inzet van de mensen van de wijkraden voor hun wijken en buurten en zien het belang van een gestructureerde vorm van participatie op wijk- en buurtniveau. Tegelijk zitten oude afspraken nieuwe manieren van samenwerken in de weg."

'Wijk - en buurtplatforms krijgen andere opzet'

De wijk – en buurtplatforms worden anders opgezet dan de wijkraden. Zo moet het geformaliseerde adviesrecht vervallen, evenals de onbeperkte lidmaatschapsduur en de limiet van één platform per wijk.

Klein: "We zien graag wijk – en buurtgerichte participatie op maat die aansluit bij het eigen karakter, dynamiek van de wijk of buurt en de mensen die er wonen."

'Gemeente heeft passieve houding'

De gemeente vindt dus dat wijkraden niet optimaal functioneren. Dat ligt volgens Els Wegdam, voorzitter van Wijkraad Overvecht, aan de passieve houding van de gemeente.

"Over burgerparticipatie wordt veel gesproken, maar uiteindelijk wordt er weinig mee gedaan. Wij als wijkraad geven de gemeente veel adviezen over bepaalde onderwerpen die spelen in de wijk. Vaak duurt het maanden voordat we daarop reactie ontvangen, en dan is die reactie soms ook nog redelijk inhoudsloos", zei Wegdam eerder tegen DUIC.

De visie van wethouder Klein wordt 27 maart besproken op een werkconferentie. Het college komt met een plan met concrete acties dat in juni wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.