De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed benadrukt dat het orgel, dat zonder vergunning verwijderd is uit het Leeuwenbergh Gasthuis, tot het beschermde Rijksmonument behoorde. De gemeente Utrecht gaf eerder al aan ontstemd te zijn over de verwijdering van het orgel.

Het orgel, dat tot voor kort in het Rijksmonument Leeuwenbergh Gasthuis stond, is het middelpunt van een geschil geworden. De voormalige eigenaar, Stichting Vrienden van Leeuwenbergh, liet het orgel verwijderen en verkocht kort daarna het pand.

Sinds begin 2019 is Stadsherstel Utrecht de nieuwe eigenaar. Zij hebben een huurder die het gebouw zonder orgel wil gebruiken. Zo hebben deze partijen voordeel van het verwijderen van het orgel.

Het orgel had echter volgens de gemeente Utrecht niet verwijderd mogen worden. Het muziekinstrument zou namelijk onderdeel uitmaken van het Rijksmonument en zodoende beschermd zijn. Er zou een vergunning nodig zijn om aanpassingen te doen aan het monument.

Gemeente kijkt welke stappen genomen kunnen worden

De voormalige eigenaar, die het orgel liet verwijderen, is het daar niet mee eens. Het orgel zou wel genoemd worden in het register van Rijksmonumenten, maar dat zou volgens de voorzitter niet betekenen dat het ook daadwerkelijk tot het monument behoord.

Nu laat ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed weten dat het orgel beschermd is en tot het Rijksmonument behoort. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert het beleid uit van de Rijksoverheid voor beschermde monumenten en historisch erfgoed.

De gemeente Utrecht is bezig om te kijken welke stappen ze nog kunnen nemen in deze zaak.

Orgel is afkomstig uit 1954

Het orgel is in 1954 gebouwd voor Leeuwenbergh. Het gebouw zelf is veel ouder. Het pand is in 1567 gebouwd als pesthuis. Het gebouw heeft de afgelopen eeuwen verschillende functies gehad, waaronder een militaire kazerne, laboratorium, tentoonstellingsruimte, een kerkgebouw en tot 15 jaar geleden een kerkgebouw.

In 2004 bleek dat de kerkgemeente het gebouw niet meer kon behouden. Het gebouw werd toen eigendom van Stichting Vrienden van Leeuwenbergh, die het liet restaureren waarna het een locatie werd voor concerten en lezingen.

Het heeft ook dienst gedaan als vervangende zaal tijdens de verbouwing van Muziekcentrum Vredenburg.

Gebouw begin dit jaar opnieuw van eigenaar gewisseld

Het gebouw is begin dit jaar weer van eigenaar gewisseld. Stadsherstel Utrecht gaat het pand verhuren aan de Israëlische muzikant Gavriel Lipkind. Hij gaat het gebouw inrichten als centrum voor kamermuziek.

De precieze invulling moet nog bekend worden, maar wat wel duidelijk was is dat het bijzondere orgel weg kon. Daarom is het orgel voordat het van eigenaar wisselde eruit gehaald.