Meerdere huurders in Utrecht moeten een nieuwe kamer zoeken, omdat de verhuurder de regels heeft overtreden. De kamers waarin ze wonen zijn gesplitst, maar dat wordt nu teruggedraaid en dat heeft consequenties voor de huurders.

Het gaat om een eigenaar met veel panden die stelselmatig te hoge huurprijzen vraagt en huurders intimideert. Dit leidde eerder al tot dwangsommen en bestuurlijke boetes.

De verhuurder wordt niet bij naam genoemd om privacyredenen. Inmiddels is er ook een Bibob-procedure tegen deze verhuurder afgerond. Er blijkt sprake van een ‘ernstig gevaar dat met de verleende omzettingsvergunningen uit strafbare feiten verkregen financiële voordelen worden benut’.

Er is daarom nu besloten dat 35 omzettingsvergunningen (het omzetten van een woonruimte naar kamers) voor deze panden worden ingetrokken. Dat betekent dat een groot deel van de kamerhuurders op zoek moet naar nieuwe woonruimte. De panden zijn nu alleen nog geschikt voor gezinnen of maximaal twee personen die samen geen huishouden vormen.