Meer Utrechters zijn vorig jaar vanuit de bijstand uitgestroomd naar werk. In 2018 was de uitstroom van inwoners met een bijstandsuitkering naar werk 1.452 ten opzichte van 1.139 een jaar eerder.

Het aantal Utrechtse huishoudens met een bijstandsuitkering daalde het afgelopen jaar tot 9.634. Een jaar geleden waren dit 10.124 huishoudens.

De gemeente Utrecht meldt dat zij proberen in te zetten op een persoonlijke aanpak. Vorig jaar was er meer aandacht voor de uitbreiding van het aantal uren voor inwoners die deeltijd werken, voor kinderopvang en voor partners in de bijstand.

Daarnaast had de gemeente extra aandacht voor werkzoekenden die afspraken niet nakwamen. De uitstroom was door de extra acties 3 tot 4 keer hoger dan bij reguliere dienstverlening.

De gemeente onderzoekt of de aanpak gecontinueerd en verbreed wordt en werkt hierin samen met werkgevers en partners uit de stad.