De Catharinakerk aan de Lange Nieuwstraat wordt tegen alle verwachtingen in toch niet verkocht, zo heeft de Utrechtse aartsbisschop Wim Eijk besloten.

De Personele Unie (PU) van de samenwerkende parochies van katholiek Utrecht bracht het nieuws zaterdag naar buiten. Eerder schreef de PU dat het onmogelijk was om de Catharinakerk te behouden.

Ludgerus, Martinus en Salvator, de drie Utrechtse parochies, staan onder druk door een jaarlijks begrotingstekort van meer dan 400.000 euro. De gebouwen en loonkosten zijn de grootste kostenposten. Daarom leek het erop dat de kerk aan de Lange Nieuwstraat werd verkocht.

Op aandringen van Eijk is de verkoop van de kerk nu van de baan. Reden voor het beëindigen van de plannen is dat veel bezwaar was tegen de verkoop van de kerk. Dat bleek onder andere uit een petitie die zo’n 1.500 keer werd ondertekend.

Het bestuur geeft nu dus gehoor aan de ideeën van de aartsbisschop. Ze geven toe dat ze daar teleurgesteld over zijn omdat de plannen een solide basis voor de toekomst vormden. Tegelijkertijd zijn ze hoopvol gestemd over de toekomst.

Om zichzelf financieel gezonder te maken moet het bestuur op zoek naar aanvullende fondsen. Daarnaast spoort Eijk aan op een fusie van de parochies Salvator, St. Ludgerus en St. Martinus om zo op korte termijn te kunnen werken aan de toekomst van katholiek Utrecht.