Er zijn weer minder ongelukken geweest in Utrecht, maar die cijfers stroken niet met het gevoel van bewoners. Dat blijkt uit het analyse van de verkeersveiligheid van de gemeente.

De registratie van ongevallen laat een lichte daling zien in het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers, in tegenstelling tot de landelijke trend. Er zijn volgens het rapport 256 minder ongelukken gebeurd in 2018 ten opzichte van het gemiddelde in de drie jaar ervoor.

In 2018 waren er 1909 ongelukken, waarvan 493 met gewonden en 7 met dodelijke afloop. Een jaar eerder werden 2082 ongelukken geregistreerd met 525 gewonden en 3 met dodelijke afloop. Ook in 2015 en 2016 waren er 7 doden te betreuren na ongelukken in de stad.

De Amsterdamsestraatweg komt veruit het vaakst in de lijstjes naar boven van locatie met ongevallen in de gemeente. Dat komt wel omdat de kruispunten op de weg dichtbij elkaar liggen en daarom worden gegroepeerd.

Vier ongevallen met dodelijke afloop

In 2018 zijn er in Utrecht 96 ongevallen geweest die in de media zijn gekomen, waarvan vier met dodelijke afloop: het kruispunt Einsteindreef, de kruising Niels Bohrweg – Rutherfordweg, het kruispunt Weg der Verenigde Naties -Overste den Oudenlaan en het kruispunt van Strijkviertel met de busbaan Oudenrijn.

De ongevallen zijn volgens de politie vooral veroorzaakt door gedragsfactoren, zoals het negeren van rood licht en geen voorrang verlenen. De politie heeft geconcludeerd dat de inrichting van de weg geen of geen belangrijke rol speelde.

Gevoel van onveiligheid in verkeer nam toe

Ondanks een daling van het aantal ongevallen is het gevoel van onveiligheid in het verkeer toegenomen. Per wijk zijn er verschillen: bewoners uit West zijn het minst tevreden, bewoners uit Oost zijn het meest positief over de verkeersveiligheid. In Leidsche Rijn is gevaarlijk verkeer volgens bewoners het minst vaak aan de orde.

Het percentage inwoners dat ontevreden is over verkeersveiligheid in de buurt is 36 procent. Een lichte stijging ten opzichte van de afgelopen jaren.

Gemeente heeft 24 lopende projecten voor verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid te verbeteren werkt de gemeente ook aan de fysieke inrichting van de stad, met momenteel 24 lopende projecten en 4 die afgelopen half jaar zijn opgeleverd.

Acht smiley-borden om te hard rijden te ontmoedigen zijn sinds eind 2017 op wisselende locaties in de stad te zien. Eind 2018 zijn nog eens vier extra snelheidsdisplays aangeschaft.

Tevens zijn er in de tweede helft van 2018 214 verkeershandhavingsacties gehouden door de politie. In totaal zijn hierbij 26.537 bekeuringen uitgedeeld en 28 rijbewijzen ingevorderd voor te hard rijden en rijden onder invloed van alcohol.

Een aantal locaties waar de gemeente een prioriteit van maakt om te verbeteren zijn de Laan van Chartroise, Maliesingel – Tolsteegsingel, Oudwijkerdwarsstraat en Sartreweg/Romerostraat.